Zarząd Oddziału Zielona Góra

SKŁAD ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

Prezydent Oddziału - Jakub Wojtacha
prezydent@zielonagora.ifmsa.pl
 
Sekretarz Oddziału - Zofia Walczuk
sekretarz@zielonagora.ifmsa.pl
 
Skarbnik Oddziału - Jan Nicikowski
skarbnik@zielonagora.ifmsa.pl
 
Wiceprezydent Oddziału ds. Marketingu - Maria Ludwig
vpe@zielonagora.ifmsa.pl
 
Wiceprezydent Oddziału ds. Zasobów Ludzkich - Weronika Ryś
vpm@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) - Dobrosława Kieres
lpo@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koorydnator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Amelia Gmur
lome@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koorydnator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) - Patrycja Głoćko
lora@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koorydnator Lokalny da. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) - Natalia Torz
lorp@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO) - Tomasz Staszewski
leo@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koorydnator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Monika Michalska
lore@zielonagora.ifmsa.pl
 
Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO) - Klaudia Pyzio, Adrianna Pielech, Martyna Rożek
kro@zielonagora.ifmsa.pl
 
Delegat Oddziału - Jakub Wojtacha
delegat@zielonagora.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.