Zarząd Oddziału Zielona Góra

SKŁAD ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

 

Prezydent Oddziału - Jakub Wojtacha
prezydent@zielonagora.ifmsa.pl
 
Sekretarz Oddziału - Zofia Walczuk
sekretarz@zielonagora.ifmsa.pl
 
Skarbnik Oddziału - Jan Nicikowski
skarbnik@zielonagora.ifmsa.pl
 
Wiceprezydentka Oddziału ds. Marketingu (VPE) - Martyna Niemiec
vpe@zielonagora.ifmsa.pl
 
Wiceprezydentka Oddziału ds. Zasobów Ludzkich (VPM) - Weronika Braeuer
vpm@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) - Dobrosława Kieres
lpo@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koorydnatorka Lokalna ds. Edukacji Medycznej (LOME) - p.o. Martyna Niemiec
lome@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koorydnatorka Lokalna ds. Zdrowia i Praw  Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS (LORA) - Patrycja Głoćko
lora@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koorydnatorka Lokalna da. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) - Małgorzata Langner
lorp@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO) - Tomasz Staszewski
leo@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koorydnatorka Lokalna ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Monika Michalska
lore@zielonagora.ifmsa.pl
 
Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO) - Maria Łuszczyn, Oliwia Faryna
kro@zielonagora.ifmsa.pl
 
Delegat Oddziału - Jakub Wojtacha
delegat@zielonagora.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.