Zarząd Oddziału Zielona Góra

ZARZĄD ODDZIAŁU ZIELONA GÓRA 2019/20

 
Prezydent Oddziału –  Kacper Łuszczki
prezydent@zielonagora.ifmsa.pl
 
Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu – Maria Sierant
vpe@zielonagora.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich - Marta Michałek
vpm@zielonagora.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału – Kinga Żmuda
sekretarz@zielonagora.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału – Adela Ziółkowska
skarbnik@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) – Jakub Wojtacha
lpo@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Wiktoria Augustyniak
lome@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) - Natasza Boleslawska-Król
lora@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) -
lorp@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO) - Klaudia Pyzio
leo@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Joanna Trychniewicz
lore@zielonagora.ifmsa.pl
 
Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO) - Julia Komorzycka, Małgorzata Węclewska, Agata Furmaniak

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.