Zarząd Oddziału Zielona Góra

ZARZĄD ODDZIAŁU ZIELONA GÓRA 2019/20

 
Prezydent Oddziału –  Agata Furmaniak
prezydent@zielonagora.ifmsa.pl
 
Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu – Małgorzata Węclewska
vpe@zielonagora.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich - Marta Michałek
vpm@zielonagora.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału – wakat
sekretarz@zielonagora.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału – Adela Ziółkowska
skarbnik@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) – Kacper Łuszczki
lpo@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) - wakat
lome@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDA (LORA) - wakat
lora@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) - Karolina Liberacka
lorp@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO) - wakat
leo@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Anna Czapla
lore@zielonagora.ifmsa.pl
 
Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO) - Julia Komorzycka, Paweł Bednarek, Zuzanna Czudy

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.