Zarząd Oddziału Zielona Góra

ZARZĄD ODDZIAŁU ZIELONA GÓRA 2019/20

 
Prezydent Oddziału –  Julia Maria Komorzycka
prezydent@zielonagora.ifmsa.pl
 
Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu – Małgorzata Węclewska
vpe@zielonagora.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich - Natalia Haze
vpm@zielonagora.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału – Milena Matuszczak
sekretarz@zielonagora.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału – Paweł Bednarek
skarbnik@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) – Iga Kolasa
lpo@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Karol Nowak
lome@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDA (LORA) - Bartłomiej Patka
lora@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) - Kacper Michalski
lorp@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO) - Paweł Nowak
leo@zielonagora.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Anna Czapla
lore@zielonagora.ifmsa.pl
 
Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO) - Jędrzej Dragan, Miłosz Trojnar, Joanna Tyrchniewicz

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.