O Nas

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland – największa ogólnopolska organizacja zrzeszająca studentów kierunków medycznych oraz ich absolwentów, działająca nieprzerwanie od 1956 roku.

Stowarzyszenie funkcjonowało początkowo jako KKSAM (Komitet Koordynacyjny Studentów Akademii Medycznych), następnie i przez wiele lat jako PolMSIC (Polish Medical Students’ International Committee), a od kilku lat w formie IFMSA-Poland.

 

IFMSA-Poland należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny – IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations).

Nasza działalność ma miejsce w oddziałach: Bydgoszcz, Białystok, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Śląsk, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

 

Działalność statutowa realizowana jest w obrębie 6 Programów Stałych:

  • SCOPE  - Program Stały ds. Praktyk Kliniczmych (Standing Committee on Professional Exchange)

  • SCORE - Program Stały ds. Wymiany Naukowej (Standing Committee on Research Exchange)

  • SCOME - Program Stały ds. Edukacji Medycznej (Standing Committee on Medical Education)

  • SCOPH - Program Stały ds. Zdrowia Publicznego (Standing Committee on Public Health)

  • SCORA - Program Stały ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (Standing Committee on Reproductive Health including AIDS)

  • SCORP - Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju (Standing Committee on Human Rights and Peace)

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.