13.11

Środa

15:45

Pierwsza Pora Seniora

Piotr Zieliński

Odwiedziliśmy klub seniora. Rozmawialiśmy z seniorami na temat problematyki zawałów i udarów, a następnie wykonywaliśmy pomiary glikemii, ciśnienia tętniczego krwi oraz analizowaliśmy skład ciała analizatorem działającym na zasadzie bioimpedancji elektrycznej. Rozdaliśmy również tzw. pudełka życia. Takie pudełko zawiera kartę informacyjną o stanie zdrowia danej osoby. Wkłada się je do lodówki, a na lodówkę przyczepia specjalny magnes. W przypadku, gdyby przyjechało pogotowie i zauważyło taki magnes, wezmą pudełko ze sobą i będą mieli informacje o pacjencie.

Dzienny Ośrodek Młodzieżowy MOŻESZ INACZEJ

ul. Władysława IV 10, 65-229 Zielona Góra